Condiții de călătorie în Belarus

0

Nu există restricţii de călătorie.

Prin Decretul prezidențial din 24 iulie 2018, începând cu data de 27 august 2018, cetățenii români pot intra fără viză în Belarus pentru o perioadă de cel mult 30 zile de la trecerea prin punctul de control de la Aeroportul Național Minsk-2 și numai dacă ieșirea se face prin același loc. Măsura se aplică doar călătoriilor cu avionul. Procedura de călătorie fără viză nu se aplică în cazul persoanelor care sosesc în Belarus cu zboruri din Rusia, și care intenționează să zboare către aeroporturile din Rusia (zborurile sunt considerate interne și asupra acestora nu sunt efectuate controale de frontieră). De asemenea, nu se aplică dacă intrarea în țară se face prin orice alt punct de control și trecere a frontierei.

Regimul fără vize nu se aplică nicicetățenilor străini care călătoresc în Republica Belarus în scop de muncă, afaceri și formare profesională, a căror durată depășește 30 de zile.

Termenul de ședere fără viză se calculează în zile întregi. Prima zi corespunde datei de sosire, iar ultima datei de plecare, indifferent de ora sosirii și a plecării. Șederea nu poate fi prelungită peste durata stabilită de 30 de zile.

Pentru intrarea în Belarus în regim fără viză, cetățenii români trebuie dețină pașaport valabil sau alt document similar cu valabilitate minimă de 180 zile sau 6 luni, mijloace bănești (pentru fiecare zi de ședere, suma în valută sau în ruble belaruse, echivalentă cu minimum 12 $, în cazul în care șederea este până la 30 de zile, ori minimum 600 $ sau echivalentul în ruble belaruse, pentru un total de 30 de zile de ședere), o poliță de asigurare medicală pentru o sumă de minim 10 mii de euro, valabilă în Belarus.

Pentru cetățenii români posesori de pașapoarte simple care doresc să călătorească în Belarus cu alte mijloace de transport (autoturism, tren) sau care doresc să intre pe teritoriul statului prin punctele de control și trecere ale altui aeroport decât Minsk-2, este necesară obținerea vizei de intrare. Termenul maxim de ședere în Belarus diferă în funcție de tipul de viză, dar nu poate depăși 90 zile într-un interval de 180 zile pentru vizele de scurtă ședere tip C, 5 zile pentru vizele de tranzit simplu tip B/TS sau 10 zile pentru vizele de tranzit dublu de tip B/TD Dacă cetățeanul român este nevoit să rămână în Belarus (caz de forță majoră) mai mult decât termenul indicat de viză, el este obligat să îndeplinească formalitățile necesare pentru prelungirea dreptului de ședere temporară la Oficiul pentru Imigrări din localitatea în care se află. Aceste formalități se aprobă de Autoritatea pentru Străini din cadrul Ministerului de Interne belarus (Tel: +375 17 231 3809). Termenul în care sunt soluționate astfel de cereri este de 3-6 zile lucrătoare.

Având în vedere faptul că, în ultima perioadă, cetățenii unor state membre ale Uniunii Europene au întâmpinat dificultăți la trecerea punctelor de frontieră comune dintre Republica Belarus și Federația Rusă, recomandăm cetățenilor români care doresc să călătorească spre Federația Rusă să evite folosirea punctelor de trecere de la granița comună cu Belarus și să utilizeze rute alternative.

Reprezentanțele diplomatice și consulare ale Republicii Belarus, precum și Biroul Direcției Consulare din cadrul MAE local de pe „Aeroportul Național Minsk” sunt singurele autorități care emit vize de intrare în Republica Belarus.

Legea privind regimul străinilor impune completarea fișei denumită „Carta de Migrație”, document care trebuie completat de către toți cetățenii străini la intrarea în R. Belarus, cu excepția posesorilor de pașapoarte diplomatice și de serviciu. Acesta conține informații despre persoană, este pus la dispoziție gratuit de către autoritățile de frontieră, trebuie păstrate pe toată perioada șederii și predate la ieșirea din această țară autorităților belaruse de frontieră. În baza acestui document se realizează înregistrarea cetățenilor străini la Ministerul de Interne.

Cetățenii străini care intenționează să rămână în Republica Belarus mai mult de 5 zile lucratoare vor trebui să se înregistreze la autoritățile Ministerului de Interne. Pentru străinii cazați la unități hoteliere, înregistrarea se efectuează automat de către acestea.

Având în vedere funcționarea Spațiului Economic Unic – Rusia-Belarus-Kazahstan și a Statului Unional Rusia-Belarus, se poate intra în Republica Belarus, dinspre Rusia, fără control de frontieră. Însă, la ieșirea din acest stat, către Ucraina, Polonia, Letonia sau Lituania, cetățeanul român trebuie să prezinte viza corespunzătoare emisă de autoritățile belaruse. Misiunea diplomatică nu poate interveni pe lângă autoritățile belaruse de frontieră pentru a permite intrarea sau ieșirea din această țară a cetățenilor români care nu posedă documentele conforme legii belaruse. Recomandarea este valabilă și pentru cetățenii români care intră din Republica Belarus în Rusia fără un control de frontieră, din eroare. Aceștiavor fi declarați ca ilegali în Rusia, dacă nu au în pașaport aplicată viza rusă. Ambasada României nu poate acorda asistență în astfel de cazuri (pentru obținerea unei vize), chiar dacă cetățenii români sunt returnați în Republica Belarus de către autoritățile ruse.

Cetățenii români care încheie căsătorii în R. Belarus, trebuie să se înregistreze la Oficiul pentru Străini din localitatea în care domiciliază cu soțul/soția. În cazul căsătoriei, este recomandat să nu se depășească dreptul de ședere conferit de viză înainte de prezența la Oficiul pentru Imigrări din localitatea în care se dorește stabilirea domiciliului. De asemenea, soțul/soția cetățeanului român care a încheiat o căsătorie în Republica Belarus poate intra în România numai în baza vizei române. Documentele emise de statul român nu produc efecte și nu sunt recunoscute în acest stat dacă nu sunt apostilate. Ambasada României la Minsk nu apostilează astfel de documente.

Legislația în materia străinilor este foarte strictă și prevede sancțiuni administrative sau penale, urmate de expulzarea din țară. Cetățeanul străin poate fi expulzat în cazul în care autoritățile locale apreciază că acesta pune în pericol siguranța națională, ordinea de drept, bunele moravuri, sănătatea populației, drepturile şi libertățile cetățenilor Republicii Belarus și ale cetățenilor altor state.

Atragem atenția asupra faptului că exprimarea de către cetățenii străini a unor opinii critice în mod deschis și în public asupra realităților din Belarus sau participarea, chiar involuntară, la acțiuni sau demonstrații de stradă ale opoziției pot atrage, după caz, refuzul acordării vizei sau al permisiunii de intrare, respectiv reținerea, sancționarea administrativă sau penală și expulzarea din această țară.

Recomandăm cetățenilor români care intenționează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul statului să se adreseze misiunii diplomatice a României și să își anunțe prezența în această țară, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactați în situații de urgență.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.