Condiții de călătorie în Bosnia și Herzegovina

0

Cetățenii români, posesori ai oricărui tip de pașaport emis de autoritățile române sau a unei cărți de identitate românești sunt exceptați de la necesitatea obținerii vizei pentru șederi de până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile pe teritoriul acestui stat. Este necesar ca documentul de călătorie utilizat (carte de identitate sau pașaport) să aibă o valabilitate de 3 luni peste perioada declarată de ședere pe teritoriul acestui stat.

Totodată, cetăţenii români care doresc să intre pe teritoriul statului Bosnia şi Herţegovina trebuie să facă dovada deţinerii sumei de 150 BAM (mărci convertibile) sau de 75 de Euro, pentru fiecare zi de şedere pe teritoriul acestei ţări.

În conformitate cu Legea deplasării și șederii străinilor în Bosnia și Herțegovina, art. 74 și art. 75 și Regulamentul privind intrarea și șederea străinilor pe teritoriul acestui stat, art. 100 și art. 101, cetățenii străini care doresc să rămână mai mult de trei zile în Bosnia şi Herţegovina trebuie să se înregistreze la birourile teritoriale ale Serviciului pentru străini aparținând de Ministerul Securității.

Obligația înregistrării străinilor aflați în această situație revine unităților de cazare sau gazdei la care locuiește cetățenul străin. În acest ultim caz, găzduitorul este obligat ca, în termen de 48 de ore de la intrarea pe teritoriul BiH, să solicite înregistrarea oaspetelui, depunând la sediul biroului teritorial al Serviciului pentru Străini, următoarele documente:
– copie după actul de identitate sau călătorie al străinului;
– copie a propriului document de identitate;
– acte doveditoare a dreptului de reședință/rezidență a gazdei;
– dovada plății prin intermediul sistemului bancar a sumei de 10 BAM (marcă convertibilă), taxă de ședere;

Odată cu depunerea documentelor menționate, la sediul biroului Serviciului pentru Străini se completează un formular tip. Procedura de înregistrare și taxa se aplică individual și trebuie reluată/plătită de fiecare dată când cetățeanul străin își schimbă gazda.

Pentru informații suplimentare recomandăm cetățenilor români consultarea, anterior deplasării în Bosnia şi Herţegovina, a paginii de internet a Ministerului Securității din BiH, secțiunea Informații pentru Străini şi a paginii Serviciului pentru Străini bosniac.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia locală, este indicată consultarea periodică a informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile bosniace.
Ministerul Afacerilor Externe al Bosniei şi Herţegovina
– Ambasada Bosniei şi Herţegovina la Bucureşti
Serviciului pentru Străini din cadrul Ministerului Securităţii

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.