Condiții de călătorie în Elveția

0

Începând cu data de 1 iunie 2009, conform Acordului de liberă circulaţie UE – Elveţia, cetăţenii români nu au nevoie de viză. Intrarea în Elveţia este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate valabile.

Pot beneficia de libera circulaţie în Confederaţia Elveţiană:
– cetăţenii români care au un contract de muncă valabil cu un angajator elveţian, sau desfăşoară activităţi lucrative independente;
– cetăţenii români care pot demonstra că posedă suficiente resurse financiare pentru a se întreţine în Elveţia.

La intrarea în Elveţia, autorităţile de frontieră pot verifica documentele care justifică scopul declarat al călătoriei. După caz, acestea pot solicita:
– Prezentarea biletelor de călătorie
– Dovada rezervării cazării la hotel
– Dovada deţinerii unei sume suficiente de bani – numerar sau cărţi de credit – pentru întreţinerea pe perioada şederii în Elveţia
– Alte documente doveditoare ale scopului declarat al călătoriei

Dacă doriţi să rămâneţi în Elveţia mai mult de 3 luni, aveţi nevoie de o autorizaţie de şedere care este eliberată de autoritatea locală competentă. Nu omiteţi faptul că, în această situaţie, trebuie să vă anunţaţi şederea în Elveţia la autorităţile cantonale în termen de cel mult 40 de zile calendaristice.

În conformitate cu legislaţia locală în vigoare, cele 26 cantoane ale Confederaţiei Elveţiene reprezintă autorităţile competente în materia acordării de permise de şedere pentru cetăţenii străini. Astfel, fiecare autoritate cantonală de migraţie este competentă în ceea ce priveşte controlul populaţiei străine pe teritoriul său. Numai în anumite cazuri este nevoie de avizul Oficiului Federal de Migraţie (ODM).

Începând cu data de 1 octombrie 2016, în Confederaţia Elveţiană au intrat în vigoare dispozițiile legale de punere în aplicare a inițiativei privind expulzarea infractorilor străini, adoptată la data de 28 noiembrie 2010.

Noua legislație prevede înăsprirea dispozițiilor care reglementează expulzarea infractorilor străini. Pentru o serie de infracțiuni, instanța penală, care va stabili un verdict de vinovăție, este obligată să pronunțe, în plus, și expulzarea condamnatului.

Durata expulzării variază de la 5 până la 15 ani. În caz de recidivă, se poate ajunge la 20 ani sau ca expulzarea să fie valabilă pe viață. Lista infracțiunilor în cauză include, în special, toate actele care au ca rezultat moartea unei ființe umane, vătămarea gravă sau punerea în pericol a altor persoane, infracțiuni grave de natură sexuală și toate infracțiunile grave împotriva patrimoniului.

Judecătorul va putea, în mod excepțional, să renunțe la dispunerea unei expulzări obligatorii, dacă aceasta pune cetățeanul străin într-o situație personală gravă sau atunci când interesele publice pentru expulzare nu prevalează asupra interesului privat al cetățeanului străin de a rămâne în această ţară. O atenție deosebită este acordată situației străinilor care s-au născut sau care au crescut în Confederaţia Elvețiană. Pentru alte infracțiuni prevăzute în Codul Penal și în dreptul penal accesoriu, judecătorul poate pronunța o expulzare (nu este obligatoriu) pentru o perioadă de la 3 la 15 ani.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.