Spania – Economie si ramuri industriale

0

În ceea ce privește economia Spaniei, resursele minerale sunt bogate și variate constând în: cărbuni, minereuri de fier, de mangan, de cupru, de staniu, polimetale, bauxită, wolfram, mercur, uraniu, fosforite, sare și săruri de potasiu etc. (concentrate în special în nordul Spaniei și Granada).

CR6CPY Spanish and EU flag and euro banknotes
CR6CPY Spanish and EU flag and euro banknotes

Țară agrar-industrială, sectorul capitalist de stat deține un loc important în economie. Categoriile de teren ale Spaniei se împart în: agricol 20.615.000 ha (40,7%), pășuni 9.563.000 ha (19%), păduri 13.813.000 ha (27,4%). În agricultura persistă încă rămășițele feudale; marea proprietate funciară are o pondere importantă în structura proprietății agricole (îndeosebi în Andaluzia, Castilia Veche, Castilia Nouă). Dintre culturile agricole, cea mai mare extindere o au cerealele: grâu, orz, ovăz în zona centrală a Spaniei, în bazinul Guadalquivirului și al Ebrului, porumb în nord, orez în provinciile sudice. Se mai cultivă legume și zarzavaturi, măslini (ocupă locul întâi în lume la producția de măsline), bumbac, tutun, sfeclă de zahăr, plante citrice (pe litoralul mediteranean), viță de vie (producând vinuri renumite: Xeres, Malaga, Alicante), pomi fructiferi.

În sectorul creșterii animalelor, pe primul loc se află creșterea ovinelor; în nord și în nord-vest se cresc cornute mari, iar în Galicia, Estremadura, Catalonia – porcine. Este dezvoltat pescuitul.

Principalele ramuri industriale sunt industria extractivă și industria ușoară (țesături de bumbac, lână, mătase). Este dezvoltată industria siderurgică (Bilbao, Sagunto), metalurgia neferoasă (cupru, plumb, zinc, aluminiu), industria constructoare de mașini (în special automobile, tractoare, locomotive, avioane, nave, utilaj textil, energetic), chimică. Industria alimentară produce vinuri, ulei de măsline, conserve de fructe și de pește, zahăr. Spania exportă produse agro-alimentare (portocale, măsline și ulei de măsline, vinuri, legume, orez, fructe, conserve), minereuri, metale neferoase (mercur, plumb), produse chimice, produse textile, plută și importă produse industriale, petrol, materii prime textile.

Comerțul exterior este orientat spre țările Europei vestice, SUA și America Latină.

Resursele principale ale Spaniei sunt: măsline, ulei de măsline, vin, orz, grâu, porumb, ovăz, secară, orez, cartofi, sfeclă de zahăr, legume, tutun, bumbac, lemn, ovine, caprine, porcine, carne, lactate, lână, pește, cărbune, fier, cupru, plumb, zinc, argint, mercur, wolfram, sulf, bauxită, sare, petrol, energie electrică, oțel, fontă, aluminiu, locomotive și vagoane, utilaj industrial, material electrotehnic, cabluri, automobile, medicamente, articole de cauciuc și pneuri, ciment, ceramică, țigarete, conserve, zahăr, alcool, textile, construcții navale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.