TravelEurope.ro - site dedicat calatoriilor in Europa
TravelEurope.ro – site dedicat calatoriilor in Europa

O vacantă petrecută în stațiunea Călimănetti – Căciulata oferă variate posibilităti de odihnă și recreere, pentru toate catgoriile de turiști. La baza acestor forme de turism stau elementele cadrului natural determinat de formele de relief submontan și montan, de hidrografie, de elementele climatice și tipurile de vegetație, între care se remarcă în mod deosebit:

Geomorfologia zonei, reprezentată prin dealurile subcarpatice domoale, impădurite, ușor accesibile pentru drumeție, plimbări și prin relieful montan spectaculos al Muntiilor Căpătanii și Cozia, delimitat de abrupturi, relief cu aspect ruiniform cu crește ascuțite, văi adânci și înguste;

Cursul râului Olt, deosebit de pitoresc, care formează pe teritoriul administrativ al orașului cel mai spectaculos sector din defileul Turnu Roșu-Caineni;

TravelEurope.ro - site dedicat calatoriilor in Europa
TravelEurope.ro – site dedicat calatoriilor in Europa

Cursurile pitorești ale pâraielor Păusa, Căciulata, Lotrisor, însoțite de drumuri forestiere și de poteci turistice marcate sau nemarcate, deschid posibilităti de acces spre zonele înalte montane;

Elementele de floră și faună, parte a biodiveristătii Parcului Național Cozia, a căror valoare stiintifică și turistică deosebită constituie elemente de atracție nu numai pentru specialiștii în domeniu. Aici sunt ocrotite ca monumente ale naturii o serie de specii rare din floră și faună României, ca: iedera albă, floarea de colț, laleaua pestrită, râsul, capra neagră, cerbul, cocoșul de munte.

Parcul Național Cozia , un adevărat laborator de cercetare în aer liber și o resursă de elemente naturale cu valoare turistică incontestabilă, care se întinde pe o suprafată de 17.000 ha, este o arie protejată cu caracter peisagistic, geologic- geomorfologic, floristic, faunistic și forestier care reunește între limitele sale părti din trei unităti montane distincte: partea de sud-vest a munților Lotru (masivul Dobra), partea estică a Munților Căpătanii (Nărutu) și Muntele Cozia propriu-zis, despărtite de răul Olt și de afluentul acestuia, Lotru.

Formele de turism practicabile pe teritoriul parcului: drumeție montană, turism științific, sporturi extreme, odihnă și recreere.

Vegetația forestieră abundență, reprezentată mai ales prin foioase în amestec (aproximativ 74% din teritoriul administrativ este acoperit de pădure), se cosntituie într-o resursă truistică de mare valoare peisagistică;

Insula Ostrov, o insulă naturală a râului Olt, reamenajată după construirea barajului și a Lacului de acumulare Călimănetti; aceasta cosntituie un parc natural atractiv, pe care se află o vegetație diversificată și Schitul Ostrov

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here