Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Marea Britanie. Intrarea în Marea Britanie este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Cetățenii români care doresc să obțină o dovadă a reședinței sau domiciliului în Marea Britanie pot solicita Ministerului de Interne britanic un certificat de înregistrare. Obținerea acestui document nu este obligatorie dar poate facilita dovedirea reședinței sau domiciliului în Marea Britanie în cadrul altor proceduri. Taxa pentru documentele de şedere emise cetăţenilor din Spaţiul Economic European care îşi exercita dreptul de şedere temporară sau permanentă în Marea Britanie este 55£. Taxa se aplică documentelor prevăzute de Directiva 2004/38 privind dreptul la libera circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora: certificate de înregistrare, permise de şedere pentru membrii de familie, documente care atestă şederea permanentă. Taxa se aplică tuturor cetăţenilor europeni, inclusiv celor din România, Bulgaria şi Croaţia.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

Informaţii detaliate privind exercitarea dreptului de şedere pe teritoriul Marii Britanii şi procedura de înregistrare a cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene sunt disponibile pe website-ul Guvernului britanic. Autoritatea cu competenţe în eliberarea acestor documente este Ministerul de Interne britanic.

Căt poți sta în Anglia?

Cetăţenii români au drept de şedere pentru o perioadă de până la trei luni pe teritoriul Marii Britanii, fără nicio condiţie sau formalitate, cu excepţia cerinţei de a poseda o carte de identitate valabilă sau un paşaport valabil.

Dreptul de şedere poate fi exercitat pentru perioade mai mari de trei luni dacă cetăţenii Uniuni Europene se află într-una din situaţiile prevăzute în continuare:

– sunt angajaţi sau exercită o activitate independentă;
– sunt în căutarea unui loc de muncă;
– dețin resurse suficiente pentru ei şi pentru membrii familiilor lor, astfel încât să nu devină o povară pentru sistemul de asistenţă socială în timpul perioadei de şedere şi posedă o asigurare medicală cuprinzătoare;
– sunt înscrişi la o instituţie privată sau publică, acreditată sau finanţată de către autorităţile statului gazdă, cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională, şi asigură autorităţile competente, printr-o declaraţie sau altă procedură echivalentă, că posedă suficiente resurse pentru ei înşişi şi pentru membrii lor de familie, astfel încât să nu devină o povară pentru sistemul de asistenţă socială în timpul perioadei de şedere;
– sunt membri de familie care însoţesc sau se alătură unui cetăţean al Uniunii care îndeplineşte condiţiile menţionate anterior.

Documentul european care poate fi emis cetăţenilor români care şi-au exercitat dreptul de şedere în Marea Britanie pentru o perioadă mai mare de trei luni este Certificatul de Înregistrare. Acesta se poate obţine (însă nu este obligatoriu) prin completarea formularului EEA disponibil pe website-ul Guvernului britanic.

Informaţii detaliate privind exercitarea dreptului de şedere pe teritoriul Marii Britanii şi procedura de înregistrare a cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene și a membrilor de familie, sunt disponibile pe website-ul Guvernului britanic.

Condiții în care te poți angaja și munci în Anglia?

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, momentul ridicării restricţiilor aplicate cetăţenilor români şi bulgari pe piaţa muncii din Marea Britanie, aceştia beneficiază de drepturi egale cu toţi cetăţenii Statelor Membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte dreptul la muncă.

Precizăm că ridicarea restricţiilor pe piaţa muncii nu conduce automat la oferirea unor locuri de muncă. Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord recomandă, de aceea, cetăţenilor români să se informeze cu privire la condiţiile de muncă, tipurile de meserii căutate de angajatorii britanici şi asupra celorlalte cheltuieli aferente costului vieţii pe teritoriul britanic, anterior sosirii în Regatul Unit.

Cetăţenii europeni, precum şi membrii acestora de familie au posibilitatea să accepte oferte de muncă fără restricţii în Marea Britanie, să lucreze ca angajat şi/sau lucrător pe cont propriu, să înfiinţeze o afacere, să deţină o companie.

Atenţie! Atenţionăm asupra determinării corecte a statutului pe care îl deţineţi pe piaţa muncii: persoană care desfăşoară activităţi independente în baza unui contract de prestări servicii (lucrător pe cont propriu) SAU persoană care desfăşoară o activitate în baza unui contract de muncă (angajat). Pentru determinarea naturii contractului, autorităţile britanice au elaborat un instrument de evaluare a activităţilor desfăşurate la locul de muncă (Employment Status Indicator – ESI), care poate fi consultat pe website-ul HM Revenue & Customs.

Numărul de Asigurare (National Insurance Number) este un număr unic de identificare care centralizează contribuţiile sociale plătite în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, fiind necesar persoanelor care desfăşoară activităţi în calitate de angajat sau de lucrător pe cont propriu, precum şi celor care solicită prestaţii sociale contributive sau necontributive în acest stat. Pentru a obţine Numărul de Asigurare aplicanţii trebuie să prezinte o serie de documente care atestă identitatea şi tipul activităţilor desfăşurate în Marea Britanie sau în Irlanda de Nord.

Atenţie! Obţinerea Numărului de Asigurare este importantă pentru a desfășura o activitate profesională în condiții legale.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la modul în care se realizează accesul pe piaţa muncii din Marea Britanie, puteţi accesa site-urile:
Ambasadei României în Marea Britanie
– 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Ghidul Lucrătorului român în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România
Guvernul Marii Britanii
Departamentul pentru Muncă şi Pensii
Ministerul de Interne

La data de 23 ianuarie 2015, în scopul creşterii nivelului de informare a lucrătorilor europeni şi a combaterii exploatării prin muncă, confederaţia sindicală Trades Union Congress a publicat, cu sprijinul Comisiei Europene, ghidul “Condiţii de muncă în Marea Britanie”, care conţine informaţii privind condiţiile de acces pe piaţa britanică a muncii. Ghidul a fost tradus în 13 limbi străine, printre care şi limba română, şi poate fi accesat online la:
http://www.tuc.org.uk/condiţiiledemuncă
 – varianta în limba română
http://www.tuc.org.uk/workingintheuk – varianta în limba engleză

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Marea Britanie nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile britanice şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Marea Britanie este o ţară cu un nivel scăzut al criminalităţii. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:
– Păstraţi documentele, valorile personale, biletele de călătorie, banii şi cărţile de credit în locuri sigure şi nu le expuneţi în mod vizibil .
– În cazul în care călătoriţi cu maşina personală, nu ţineţi bunuri de valoare la vedere, în autoturism;
– Asiguraţi maşina cu sistem de alarmă şi încuiaţi uşile atunci când părăsiţi autoturismul;
– În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul, vă sfătuim să păstraţi permanent atenţia asupra bagajelor.
– În cazul deplasărilor în oraşe mari, în special în zonele aglomerate, este recomandabil ca documentele personale să fie lăsate la hotel şi să se păstreze numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).
– Respectaţi legislaţia Marii Britanii şi evitaţi transportul de bagaje sau corespondenţă ale unor persoane necunoscute.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei.

În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor britanice, trebuie apelat numărul principal de urgenţă 999 sau alternativ 112.

Pentru non-urgenţe (pentru fapte care au avut loc deja) puteţi suna la numărul de telefon 101 – Metropolitan Police.

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a se verifica dacă totul este în regulă!

Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin consultarea informaţiilor furnizate de autorităţile britanice:

– site-ul Politiei Metropolitane, care contine informatii referitoare strict la Londra.
– site-ul Home Office, care conţine informaţii privind siguranţa şi criminalitatea la nivel naţional.

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Marea Britanie.

Atenţie! Încheierea poliţelor de asigurare trebuie făcută în România, neexistând posibilitatea încheierii lor în Marea Britanie.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă dă acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro.

Asigurarea medicală are valabilitate în toate ţările lumii, iar în baza acestei asigurări aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările lumii şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Condiţii privind traficul auto

Circulaţia auto

Atenţie! Circulaţia se desfăşoară pe partea stângă a drumului. Conducătorii de autoturisme înmatriculate în afara Marii Britanii care comit abateri la regimul circulaţiei rutiere sunt sancţionaţi de poliţiştii britanici cu amenzi de până la 900 de lire sterline. Totodată, se poate solicita contravenienţilor plata amenzii pe loc.

În situaţia în care şoferii străini nu pot plăti amenzile sau în cazul în care autovehiculele prezintă defecţiuni, poliţia poate lua măsura imobilizării autovehiculelor până la plata amenzii sau remedierea defecţiunii.

Măsura sus-menţionată va putea fi aplicată şi de către inspectori ai “Vehicle and Operator Services Agency” (VOSA – instituţie similară RAR), iar în cazul în care şoferii străini se află în imposibilitatea de a plăti amenda, inspectorii VOSA pot imobiliza autovehiculul, până la plata amenzii.

În zona centrală a Londrei (marcată în trafic cu “C” roşu pe fond alb) accesul autovehiculelor în zilele lucrătoare, între orele 7.00 si 18.00, este permis pe baza “taxei de aglomeraţie” (Congestion Charge), care se plăteşte electronic pentru un autovehicul determinat. Zona în care se aplică şi modalităţile de plată sunt precizate pe site-ul Autorităţii de Transport din Londra.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă (120£) circulaţia pe banda rezervată autobuzelor, în intervalele orare precizate pe indicatoare.

Puteți conduce în Marea Britanie autovehicule care sunt înmatriculate în Uniunea Europeană cel mult 6 luni într-o perioadă de un an, doar dacă dovediți că vă aflați temporar în Marea Britanie și nu aveți reședința sau domiciliul în acest stat.

Mai multe informații puteți găsi la următoarea adresă:

https://www.gov.uk/importing-vehicles-into-the-uk/temporary-imports

Asigurarea auto

Asigurarea auto este obligatorie pe teritoriul Marii Britanii.

Poliţa de asigurare a maşinii oferă automat acoperirea minimă de răspundere civilă prevăzută de lege. Dacă beneficiaţi de o poliţă de asigurare completă în ţara dumneavoastră, asiguraţi-vă că este valabilă şi pentru călătoriile în străinătate.

Cartea verde serveşte drept dovadă de asigurare recunoscută la nivel internaţional şi facilitează procedurile în urma unui accident auto. Dacă nu luaţi Cartea verde cu dumneavoastră, luaţi certificatul de asigurare auto.

Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.

Centura de siguranţă

Este obligatorie pentru ocupanţii locurilor din faţă.

Folosirea telefonului mobil la volan

Este interzisă.

Parcarea

Parcarea se poate face numai în locurile şi în intervalele orare permise.

Atenţie! Multe din locurile de parcare situate în lungul străzilor sunt rezervate, permanent sau în anumite intervale orare, rezidenţilor din zonă, pe baza de autorizaţie emisă, contra cost, de consiliul local. Parcarea altor vehicule în astfel de zone este sancţionată cu amendă.

În general, plata parcării se face prin introducerea de monede sau a cardului electronic în aparatele de parcare, care eliberează un tichet (conform timpului dorit de parcare). Tichetul trebuie afişat la vedere, în geamul sau pe bordul autoturismului.

Tot mai multe zone de parcare situate in centrul Londrei au trecut insa exclusiv la sistemul de plata electronica prin telefonul mobil, pe baza unui cont deschis anterior pentru un card bancar si pentru un vehicul determinat.

Atenţie! Neplata parcării atrage imobilizarea autovehiculului.

Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

În Marea Britanie, legislaţia interzice folosirea aparatelor care bruiază semnalul radar, precum şi utilizarea dispozitivelor pentru detectarea aparatelor radar.

Este permisă utilizarea dispozitivelor GPS care conţin softuri actualizate cu poziţionarea radarelor fixe.

Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil în Marea Britanie.

În cazul în care doriţi să vă stabiliţi în Marea Britanie există posibilitatea schimbării permisului de conducere românesc în permis britanic. Schimbarea permisului se va face fără susţinerea unui examen auto, achitând o taxă care începe de la 49 de lire sterline. Formularele pentru schimbarea permisului auto pot fi obţinute la orice oficiu poştal din Marea Britanie.

Detalii suplimentare pot fi obţinute de la DVLA (www.dvla.gov.uk).

Dacă doriţi să conduceţi în Marea Britanie autovehicule şi aveți permis de conducere eliberat în altă ţară, vă recomandăm să consultaţi urmatoarea adresă:

https://www.gov.uk/driving-nongb-licence

Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

În caz de accident grav, cu răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din Marea Britanie care figurează pe Cartea verde.

Reglementări vamale

Informaţii detaliate sunt disponibile:
pe pagina web a autorităţilor vamale britanice HM Revenue and Customs
pe pagina web a UK Border Force
Pe pagina web a ministerului de interne britanic Home Office – Border Force

https://www.gov.uk/uk-border-control/before-you-leave-for-the-uk

Autorităţile britanice oferă informaţii cu privire la restricţiile existente cu privire la bunurile pe care le puteţi aduce în Marea Britanie, derularea formalităţilor vamale la trecerea frontierei precum şi procedurile de urmat când vă sunt confiscate bunuri de autorităţile vamale britanice. Unele bunuri sunt interzise în Marea Britanie sau restricţionate prin lege. Aceste restricţii se aplică tuturor persoanelor care traversează frontiera, inclusiv cetăţenilor britanici.

Niciodată nu transportaţi bunuri aparţinând altor persoane în Marea Britanie.

Nu aduceţi bunuri interzise în Marea Britanie.

Dacă aveţi îndoieli cu privire la regimul bunurilor pe care le deţineţi, este recomandabil să vă adresaţi unui ofiţer de frontieră pe linia de intrare de culoare roşie sau la telefonul de la punctul de contact roşu. Majoritatea porturilor/ aeroporturilor din Marea Britanie au trei tipuri de coridoare de intrare marcate prin culori diferite: albastru, verde şi roşu.

Folosiţi zona de intrare marcată prin culoarea roşie dacă:

Aveţi bunuri de declarat
Aveţi bunuri considerate «comerciale» în bagajul dumneavoastră
Nu sunteţi sigur dacă trebuie să declaraţi unele dintre bunurile pe care le aduceţi în Marea Britanie.

Atentie ! În Marea Britanie, competenţa pentru confiscarea bunurilor la frontieră aparţine ministerului de interne Home Office – Border Force. Procedura pentru depunerea de reclamaţii: https://www.gov.uk/government/organisations/border-force/about/complaints-procedure

Consultaţi Ghidul oficial al autorităţilor britanice de frontieră Border Force pentru a afla:
Ce bunuri pot fi aduse în Marea Britanie
Ce bunuri nu pot fi aduse în Marea Britanie
Ce bunuri trebuie declarate când ajungeţi în Marea Britanie​​

Limita sumelor de bani numerar (cash)
Călătorii din afara Uniunii Europene

Dacă vă deplasaţi dintr-o ţară din afara Uniunii Europene în Marea Britanie şi deţineţi numerar echivalent cu 10.000 euro sau mai mult – trebuie să-i declaraţi când intraţi în Marea Britanie. Se completează un formular disponibil la autorităţile de frontieră – port/ aeroport. Pentru aceste declaraţii – Insula Man şi Insulele Canalului nu sunt considerate ca parte a teritoriului britanic.

Temei juridic: Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate.

Călătorii în interiorul Uniunii Europene

Nu exista o limită în Marea Britanie pentru sumele de bani numerar pe care un cetăţean european le poate transporta când călătoreşte dintr-o ţară UE în Marea Britanie, cu condiţia să provină dintr-o sursă legitimă şi să fie folosite pentru scopuri legitime.

Legislaţia britanică permite autorităţilor de aplicare a legii să dispună confiscarea administrativă a sumelor în numerar, mai mari de 1.000 GBP, dacă există suspiciuni că acestea provin din activităţi ilegale sau sunt destinate pentru săvârşirea unor infracţiuni. Legislaţia britanică prevede aplicarea acestei proceduri inclusiv pentru confiscarea sumelor de bani provenite din munca ilegală. Persoanele vizate pot solicita poliţiei locale sau instanţelor judecătoreşti restituirea sumelor confiscate prin procedura administrativă, dar trebuie să dovedească provenienţa legitimă a banilor.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care călătoresc în Marea Britanie să evite să deţinăasupra lor sume importanteîn numerar, a căror provenienţă nu poate fi justificată.

Drepturile dumneavoastră dacă vă sunt confiscate sume de bani

Atenţie! Dacă transportaţi sume de bani numerar mai mari de 1000 GBP la trecerea frontierei este indicat să aveţi asupra dumneavoastră documente justificative ale provenienţei sumelor respective.

Autorităţile britanice pot reţine sume de bani în numerar, mai mari de 1.000 GBP, pe care le declaraţi, în cazul în care există suficiente temeiuri să suspecteze că acestea sunt rezultatul unor activităţi ilegale sau se intenţionează să fie utilizate în astfel de activităţi. Legislaţia britanică prevede aplicarea acestei proceduri, inclusiv pentru confiscarea sumelor de bani provenite din munca ilegală.

Sumele de bani nu pot fi reţinute mai mult de 48 de ore fără o decizie a unei instanţe de judecată.

O instanţă de judecată poate să dispună ca sumele de bani e să fie

Reţinute în continuare pe timpul derulării investigaţiilor
Confiscate dacă investigaţiile demonstrează că sumele de bani sunt asociate cu activităţi ilegale.

Ce faceţi mai departe?

Puteţi solicita fie poliţiei care a dispus măsura confiscării, fie instanţei judecătoreşti competente, restituirea sumelor de bani confiscate, cu condiţia prezentării dovezilor privind provenienţa legitimaă a acestora.

Contactaţi Secţia consulară a Ambasadei României la Londra pentru a sesiza situaţia dumneavoastră în cazul în care doriţi să primiţi asistenţă consulară. Funcţionarii consulari vă vor oferi sprijin, în limita atribuţiilor stabilite prin lege, dar nu vă pot reprezenta în cadrul procedurilor judiciare sau administrative. Informaţii detaliate oferite de autorităţile britanice pot fi consultate la adresa: http://www.hmrc.gov.uk/customs/seized-goods.htm.

Customs Hotline : 0800 595 000

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile necesare de medicamente! Folosirea algocalminului este interzisă în Marea Britanie.

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE aveţi nevoie de procurarea unui paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la orice medic veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.

​Pentru intrarea în Regatul Unit, se cere efectuarea tratamentului împotriva căpuşelor şi a teniei.

Animalul de companie trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Informaţii detaliate pot fi regăsite pe pagina web a autoritatilor britanice:

https://www.gov.uk/pet-travel-information-for-pet-owners

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here